Opieka nad chorym. Leczenie bólu

Świadczenia w Poradni Leczenia Bólu, Hospicjum Domowym oraz Poradni Opieki Paliatywnej udzielane są pacjentom nieodpłatnie w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia

hospicjum

Wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego

opieka nad chorym

Opieka paliatywna w Dąbrowie Górniczej

Poradnia leczenia bólu zaprasza

Niepubliczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej PANACEUMNiepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej PANACEUM (NSZOZ PANACEUM) powstał w 2002 roku i od tego czasu świadczy usługi medyczne w zakresie Leczenia Bólu w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Od stycznia 2011 roku działalność poszerzono o Poradnię Opieki Paliatywnej oraz Zespół Domowej Opieki Paliatywnej - Hospicjum Domowe, które obejmuje opieką chorych w zaawansowanym stadium choroby nowotworowej.

Wiodącą misją zakładu jest udzielanie wysokiej jakości specjalistycznych świadczeń medycznych celem niesienia ulgi ludziom cierpiącym oraz podnoszenie ich jakości życia i aktywności.

W celu rozszerzenia zakresu świadczeń oraz zapewnienia lepszych warunków leczenia Naszych Pacjentów w roku 2010 objęliśmy lokal zajmowany dotąd przez Pogotowie Ratunkowe, który wyremontowaliśmy i wyposażyliśmy nakładem środków własnych.

hospicjum
domowe hospicjum


Rejestracja do naszej przychodni odbywa się telefonicznie, osobiście lub przez osoby trzecie. Pacjenta do opieki domowej można zgłosić również mailowo. Wszelkie dane znajdą Państwo w zakładce kontaktowej.
ZAPRASZAMY